Vetmer.nu

PM och AM – Vad är Skillnaden?

am och pm

Att förstå skillnaden mellan PM och AM är avgörande för att hålla koll på tiden och undvika förvirring. Dessa förkortningar, som härstammar från latin, representerar tidsperioder på dygnet och används världen över. Men vad exakt betyder de och hur bör man navigera mellan dem?

Vad är PM och AM?

AM:

AM står för ”ante meridiem” på latin, vilket översätts till ”innan middag” på svenska. Detta används för att beskriva tiden från midnatt fram till middagstid, alltså från 00:00 till 11:59 på förmiddagen.

PM:

PM står för ”post meridiem” på latin, vilket betyder ”efter middag” på svenska. Detta avser tiden från middagstid till midnatt, alltså från 12:00 till 23:59 på eftermiddagen och kvällen. 

Det är också viktigt att tänka på att klockan 12:00 kan vara källan till förvirring. Det är middagstid och markerar övergången från AM till PM. Så, 12:00 PM betyder mitt på dagen, medan 12:00 AM indikerar midnatt. Det kan vara till hjälp att använda 12:00 noon (middag) och 12:00 midnight (midnatt) för att undvika misstag i tolkningen av tider mitt på dagen och natten.

Hur fungerar det?

Att veta skillnaden är av central betydelse för att exakt ange tidpunkter på dygnet. Denna uppdelning möjliggör en klar och distinkt indikation på om det är förmiddag, eftermiddag eller kväll. Det är särskilt användbart vid tidtabeller, evenemang och planering.

När är det PM och AM?

För att undvika missförstånd är det viktigt att använda PM och AM korrekt. Här är några riktlinjer att följa:

 • AM: Använd AM för att indikera tiden på morgonen, från midnatt fram till middag. T.ex: Används för morgontider före middag, såsom 05:00 AM för tidigt på morgonen.
 • PM: Använd PM för att ange tiden på eftermiddagen och kvällen, från middagstid till midnatt. T.ex: Används för eftermiddag och kväll, såsom 08:00 PM för senare delen av kvällen.
Vet mer om:  Utforska världens största diamant: En djupgående guide

Fler exempel: 

Att ange tiden med denna tidsstandard är ganska enkelt när du förstår hur systemet fungerar.

 • 10:30 AM (10:30 på förmiddagen)
 • 11:45 AM (11:45 på förmiddagen)
 • 12:00 noon (middag)

 • 1:15 PM (13:15 på eftermiddagen)
 • 6:00 PM (18:00 på kvällen)
 • 11:30 PM (23:30 på kvällen)

När det gäller middagstiden (kl. 12:00), kan det vara användbart att ange ”12:00 noon” för att undvika förväxlingar med mitt på dagen och ”12:00 midnight” för att tydligt markera midnatt. Detta gör det enklare att förstå om det är mitt på dagen eller mitt i natten.

Användning av PM och AM runt om i världen

De flesta länder runt om i världen använder PM och AM-systemet för att ange tidpunkter på dygnet. Det är ett standardiserat sätt att förstå och kommunicera tid oavsett kultur eller språk. De engelsktalande länderna, såsom USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland, använder vanligen PM och AM. Det är även vanligt i många andra länder som följer det internationella tidsformatet.

Anpassning till lokala tidsstandarder

Det är viktigt att vara medveten om att vissa kulturer och regioner kan ha unika tidsstandarder eller traditioner som skiljer sig från det internationella 12-timmarsformatet med PM och AM. Till exempel kan vissa länder använda ett 24-timmarsformat utan PM/AM-noteringar, medan andra kan ha sina egna traditionella sätt att uttrycka tider. Till exempel kan vissa kulturer ha unika tidssystem baserade på solens position eller andra traditionella referenser.

Har denna tidsstandard sommar- och vintertid?

Ställningen för sommartid och vintertid justeras vanligtvis inte med PM och AM eftersom dessa förkortningar endast används för att skilja mellan förmiddag och eftermiddag/kväll.

Sommartid och vintertid är justeringar som görs på klockan för att utnyttja mer dagsljus under sommaren genom att flytta klockan en timme framåt (sommartid) och sedan tillbaka en timme på hösten (vintertid). Dessa justeringar görs för att optimera användningen av ljus på dagtid och spara energi.

Vet mer om:  Utforska Tarotkort – Användning och Vägledning

I större delen av Europa används sommartid och vintertid. Dessa förändringar i tidsinställningen görs för att dra nytta av längre dagsljus under sommaren och för att spara energi.

Här är några av länderna i Europa som tillämpar sommartid och vintertid:

 1. Sverige
 2. Tyskland
 3. Frankrike
 4. Spanien
 5. Italien
 6. Storbritannien
 7. Portugal
 8. Nederländerna
 9. Belgien
 10. Finland

Men det finns också några länder och regioner inom Europa som inte använder sommartid och vintertid. Här är några av dem:

 1. Island: Island tillämpar inte sommartid eller vintertid, så klockan ändras inte under året.
 2. Vitryssland: Vitryssland har beslutat att inte använda sommartid sedan 2011.
 3. Ryssland: Ryssland använde sommartid fram till 2011, men numera håller de sig till permanent vintertid och ställer inte om klockan längre.

Majoriteten av Europas länder följer dock sommartid och vintertid och justerar klockan för att anpassa sig till ljusare dagar på sommaren och mer dagsljus under arbetsdagen.

Intressant fakta om PM och AM:

Visste du att PM och AM ursprungligen kommer från det latinska språket? Deras användning för att beskriva tid på dygnet går tillbaka till romartiden.

 • Ursprunget

Latinska rötter: ”Post Meridiem,” som betyder ”efter middag,” medan ”Ante Meridiem,” betyder ”innan middag.” Dessa termer användes för att beskriva tid redan i det antika Rom.

 • Historisk användning

Medeltida kloster: Munkar använde sig av dessa termer för att följa sina strikta scheman med böner och aktiviteter under olika tider på dagen.

 • Teknologins inverkan

Digitala indikationer: Trots att PM och AM används för att skilja mellan förmiddag och eftermiddag/kväll, används ibland enbart 24-timmarsformatet i digitala enheter. Vissa klockor visar både PM/AM och 24-timmarsformatet för tydlighet.

 • Internationell standardisering

Universellt accepterade: PM och AM är universellt vedertagna för att beskriva tidsperioder på dygnet, vilket underlättar kommunikation och förståelse över olika kulturer och språk.

 • Moderna användningsområden
  • Flyg- och transportindustrin: PM och AM är kritiska i dessa branscher för att tydligt ange avgångs- och ankomsttider runt om i världen.
  • Internationella möten: Vid globala möten underlättar användningen av PM och AM tydlig kommunikation och samordning över olika tidszoner.
Vet mer om:  Hur många nollor har en miljard? Förklaring och Räkneexempel

Slutsats

Att förstå skillnaden mellan PM och AM är en nyckelfaktor för att kommunicera tid effektivt och undvika missförstånd. Genom att använda rätt förkortning för rätt tidsperiod kan man undvika förvirring och säkerställa tydlighet i planering, tidtabeller och kommunikation. Oavsett var i världen man befinner sig är PM och AM en universell indikator på förmiddag och eftermiddag/kväll, vilket gör det till ett oumbärligt system för att hålla koll på tiden.