Vetmer.nu

Manjana – Ett Lånat Ord 

manjana

Manjana, ett försvenskat ord med rötter i spanskan, har blivit en del av vårt vokabulär för att uttrycka en avslappnad inställning till att göra saker och ting. Men vad betyder detta ord egentligen och hur används det runt om i världen? Här ska vi utforska ursprunget, betydelsen och användningen av ”manjana”, samt dess relevans i svenskt språkbruk.

Vad betyder ”Manjana”?

”Manjana” härstammar från det spanska ordet ”mañana”, vilket bokstavligen betyder ”imorgon”. Det används vanligtvis för att beskriva en attityd av att skjuta upp saker till senare eller att inte göra något omedelbart. Det kan vara en jobbig sak som man inte vill ta hand om just då eller om man bara inte har orken just nu, att man kan ta det lite senare. Det har ofta en underton av att vara lättsinnig eller lågmäld när det gäller att hantera uppgifter eller ansvar.

Hur stavas ordet?

I spanskan stavas det “mañana”, men vår försvenskade stavning kan man både stava det som “manana” eller “manjana”. På vilket sätt vi än väljer så uttalas det som det sistnämnda, “manjana”. 

Ursprung och spridning

Ursprungligen användes ”mañana” på spanska och spreds sedan till andra delar av världen, inklusive delar av Latinamerika och andra spansktalande regioner. Med tiden anpassades ordet och blev ”manjana”, som inte bara används i de spansktalande länderna utan även på engelska och andra språk som ett sätt att uttrycka en liknande attityd.

Spanska är det officiella språket i Spanien och talas över hela landet. Utöver Spanien talas spanska som modersmål i de flesta länderna i Latinamerika, inklusive Mexiko, Colombia, Argentina, Peru och många andra. Dessutom är spanska ett av de mest utbredda språken i världen och talas även i delar av USA, Filippinerna och andra regioner där det finns betydande spansktalande samhällen eller påverkan från spansktalande kulturer.

Vet mer om:  Upptäck öar i Sverige

Användning av ”Manjana” i Sverige

”Manjana” är ett lånord som har smugit sig in i svenskan från spanskan. Det används ofta informellt för att beskriva en avslappnad inställning till att göra saker eller en tendens att skjuta upp uppgifter till senare – “ta det manjana”. 

Även om det inte är ett vanligt ord i svenskan, har det blivit mer känt och använt, särskilt när man pratar om att ta det lugnt eller inte känna någon brådska med att utföra vissa uppgifter. Det har blivit en del av vardagsspråket för att uttrycka en avslappnad attityd gentemot arbete eller ansvar.

Fler lånord från spanskan

Svenskan är ett språk som konstant utvecklas och berikas av influenser från olika kulturer och språk runt om i världen. Ett av dessa påverkande språk är spanskan, som har bidragit med flera ord som har smidigt smält samman med det svenska språket. Dessa låneord har berikat svenskan med unika termer som används i olika sammanhang, från vardagligt tal till mer specifika ämnesområden. Låt oss utforska och upptäcka några av dessa ord som har sin ursprung i spanskan och nu har blivit en naturlig del av det svenska vokabuläret:

  • Tapas – Spanska smårätter 
  • Siesta – En kort tupplur eller vila mitt på dagen
  • Kanot – Från spanska ”canoa”, en typ av mindre båt
  • Patio – En innergård eller uteplats
  • Cigarr – Från spanska “el cigarro”
  • Amigo – Vän eller kompis
  • Ranch – En stor gård eller lantegendom. Från spanska “rancho”

Sammanfattning

”Manjana”, ett ord med ursprung i spanskan, har funnit sin plats i det svenska språket som ett sätt att uttrycka en avslappnad attityd gentemot uppgifter och ansvar. Det har kommit att symbolisera en viss typ av inställning som ibland kan tolkas som att skjuta upp saker, även om det inte nödvändigtvis alltid är fallet.